Vid beställningar över 1000 SEK, leveranskostnader 0 SEK                      


SWE

ANVÄNDARAVTAL FÖR WEBBUTIK7.3.2018

 • 1. Allmänt

  • 1.1. Genom att registrera eller beställa produkter via Fixusnet-webbutik (nedan kallad Tjänsten) accepterar och förbinder sig användaren av Tjänsten (Kund) till Koivunen Oy’s (Tjänsteleverantör) avtalsvillkor som anges här.
  • 1.2. Kontaktuppgifter för Tjänsteleverantören: Koivunen Oy, PB 115, 00701 Helsingfors, Finland. Företags-ID 0110111-0.
  • 1.3. Alla rättigheter förbehålls av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören har rätt att vid behov ändra bestämmelserna i kontraktet. Detta meddelas till Kunden genom att uppdatera ändringarna i Tjänstens användarvillkor. Genom att använda Tjänsten accepterar Kunden de ändrade villkoren.
 • 2. Registrering till Tjänsten

  • 2.1. Tjänsten kan användas av alla fysiska personer med rättshandlingsförmåga i Sverige.
  • 2.2. Användningen av tjänsten kräver ingen registrering, men Kunden ansvarar för riktigheten av den information som lämnas till Tjänsten.
  • 2.3. När Kunden registrerar sig ansvarar han/hon för att informationen är korrekt samt för användningen och förvaringen av lösenordet och användarnamnet.
  • 2.4. Genom att registrera sig till tjänsten:
   • 2.4.1. Beställningsprocessen blir snabbare, eftersom Tjänsten identifierar kundens grunddata med hjälp av lösenordet och användarnamnet.
   • 2.4.2. Kunden kan få aktuella marknadsföringsmeddelanden om Tjänsten och dess produkter.
   • 2.4.3. Dessutom accepterar Kunden erbjudandet av cookies i dess dator som samlar in information om användningen av Tjänsten.
  • 2.5. Registrering är kostnadsfri.
  • 2.6. Tjänsteleverantören har rätt att vid behov avvisa registrering eller stänga det redan registrerade användarnamnet.
 • 3. Kundens uppgifter och deras användning

  • 3.1. Kundens data lagras i Kundregistret när Kunden beställer produkter eller registrerar sig som användare av Tjänsten.
  • 3.2. När Kunden lämnar in en order är följande information obligatorisk: Förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postkontor, e-post och telefonnummer.
  • 3.3. Informationen som lagras när Kunden registreras är: Förnamn, Efternamn, Telefonnummer, E-postadress, Gatuadress, Postnummer, Postkontor, Fordonets registreringsnummer, Användarnamn och Lösenord.
  • 3.4. Kundens data kan användas för att förmedla erbjudanden och meddelanden av Fixusnet.se webbutik. Informationen lämnas inte ut till en tredje part utan lagenlig förpliktelse.
  • 3.5. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att lämna information till myndigheterna om Kunden har handlat i strid med lag och god praxis.
  • 3.6. Kunden har möjlighet att granska, ändra eller ta bort informationen gällande sig själv från registret genom att kontakta personen ansvarig för upprätthållandet av registret(Se Registerbekrivning).
 • 4. Ansvar om kataloger och produkter

  • 4.1. Informationen i den elektroniska katalogen är baserad på produkt- och lämplighetsdata från leverantörerna. Tjänsten och Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella fel i produkt- och lämplighetsdata.
  • 4.2. Vid beställning av bilmärkesanpassade delar lönar det sig att ange fordonets registreringsnummer för att påskynda tjänsten och för att säkerställa att reservdelen är korrekt. Tjänsteleverantören har då möjlighet att jämföra lämpligheten hos de beställda delarna med fordonet i fråga. Tjänsteleverantören är dock inte ansvarig för eventuella fel i informationen.
  • 4.3. Garantin för produkterna varierar efter produkt. Garantiperioder är alltid minst:
   • • Bilreservdelar: 12 månader eller 20 000 km, enligt tidigare uppnådd gräns
   • • Tillbehör och tilläggsutrustning: 6 månader
   • • Verktyg, maskiner och anordningar, elverktyg, trädgårdsverktyg, högtryckstvätt, dammsugare: vid konsumentanvändning 1 år när produkten används för ändamålet som produkten är avsedd för.
  • 4.4. Garantin för produkterna begränsas om det kan konstateras att felet eller skadandet av produkten är orsakad av en olycka, missbruk, felaktig användning eller montering av produkten, strider mot avsedd användning eller annan omständighet som kunden själv är ansvarig för.
  • 4.5. Produkten och garantiansökan bör skickas tillbaka till webbutiken (adress Malminkaari 12, 00700 Helsingfors, Finland) där ärendet behandlas vidare med produktens tillverkare.
 • 5. Tillgång till information

  • 5.1. Informationen som presenteras i webbutiken, och i synnerhet hela databasen, får inte kopieras. Kopiering och överlämning av informationen i databasen, delvis eller i sin helhet och/eller överlåta denna uppgift till en tredje part är strängt förbjudet utan skriftligt samtycke från Tjänsteleverantören och TecDoc. Brott mot förbudet anses som upphovsrättsintrång och hon/han kan åtalas(ställas inför rätta) för intrånget.
 • 6. Beställning och leverans

  • 6.1. Beställning kräver ingen registrering.
  • 6.2. Kunden lägger önskade produkter i varukorgen. I varukorgen ser kunden antalet produkter som valts, det totala antalet, produktpriser och det totala beloppet. Kunden ansvarar för att de angivna beställningsmängderna är korrekta.
  • 6.3. Godkännandet av varukorgen och sändning av beställning kräver inmatning av kunddata. Kunden ansvarar för informationens noggrannhet. Registrerad kundinformation skrivs automatiskt in i orderfältet.
  • 6.4. Produkterna levereras i enlighet med gällande leveransvillkor.
  • 6.5. Om produkten är tillfälligt slutsåld i Tjänsteleverantörens lager, meddelar Tjänsteleverantören den beräknade leveranstiden eller föreslår en ersättande produkt.
 • 7. Betalning

  • 7.1. Produkterna betalas vid beställning.
 • 8. Kundens ansvar och skyldigheter

  • 8.1. En registrerad kund är ansvarig för all användning av Tjänsten i överensstämmelse med villkoren som sker under Kundens användarnamn och lösenord.
  • 8.2. Kunden är ansvarig för alla användningskostnader som har att göra med inköp av hårdvaror, programvaror och datakommunikation.
  • 8.3. Kunden är ansvarig för att kontaktuppgifterna som bifogas på ordern är korrekta. Missbruk, vilseledande och falska beställningar på varor för någon annans räkning behandlas som ett myndighetsärende.
 • 9. Övriga villkor

  • 9.1. Tjänsteleverantören och Företaget är inte ansvariga för eventuella förseningar orsakade av ”Force Majeure” i Tjänsten.
 • 10. Avgörande av tvistemål

  • 10.1. Tvistemål gällande detta avtal mellan kunden och Tjänsteleverantören avgörs i Helsingfors Tingsrätt.