Vid beställningar över 1000 SEK, leveranskostnader 0 SEK                      


SWE

REGISTERBESKRIVNING

Fixusnet.se-webbutikens registerbeskrivning

Registerbeskrivningen upprätthålls enligt 10 § i Finlands Personuppgiftslag. Beskrivningen förklarar vilka uppgifter som ingår i registret, för vilket ändamål de används, samt hur de upprätthålls och lagras.

1. Registrator

Företag: Koivunen Oy
Adress: Malminkaari 12
Postnummer: 00700
Ort: Helsinki, Finland

2. Registeransvarige och/eller kontaktperson

Kontaktperson: Jonna Vehkasalo
E-post: jonna.vehkasalo (at) koivunen.fi

3. Namnet på registret

Fixusnet.se-webbutikens Kundregister.

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter/användningssyfte av registret

Registrets personuppgifter används för att behandla beställningar i Fixusnet.se, samt för arkivering av orderinformation, statistik och analysering. De erhållna registeruppgifterna användas vidare för utveckling av webbutiken, kundrelationer, tjänst och produktsortiment.

Registeruppgifterna används inte för direktmarknadsföring utan personens samtycke. Personuppgifterna behandlas i enlighet med kraven i personuppgiftslagen.

5. Informationsinnehåll i registret

Person- och kontaktuppgifterna för identifiering av beställning; Förnamn, Efternamn, Telefonnummer, E-postadress, Gatuadress, Postnummer, Ort. I syftet att utveckla tjänsten och ändamålet för reklamsyfte, kan fordonets registernummer sparas i informationsinnehållet.

Uppgifterna om kundorder samlas in för statistiska ändamål. Eventuella förbud mot direktmarknadsmeddelanden som skickas till kunden i elektronisk eller skriftlig form sparas in i registret.

6. Regelenliga informationskällor

Registrets kontakt-, kund- och fordonsregistreringsinformation erhålls när konsumenten registrerar sina uppgifter i Fixusnet.se-webbutiken eller när kunden redigerar befintliga uppgifter i registret.

Registrering sker när kunden skapar ett användarnamn och lösenord till webbutiken eller beställer varor.

Förbud mot direkt marknadsföring lagras i systemet genom en anmälan vid registrering eller vid placering av en order.

7. Regelenliga utlämnanden av uppgifter eller dataöverföringar utanför EU eller EES

Registeruppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer av registerskydd

Maskinläsbart material bevaras bakom en brandvägg i en server som ligger i ett slutet utrymme. Inloggning till servern kräver ett lösenord och ett användarnamn som är begränsade till individuella användare av och hos Koivunen Oy.

Kundregistret skyddas mot eventuella problem orsakade av störningar med regelbundna säkerhetskopieringar. Om manuella versioner skapas av materialet lagras de i ett låst utrymme. Tillgången till materialet begränsas till personer anställda för uppdraget.

Kunden har rätt att se sin registreringsinformation på skriftlig begäran. Begäran skall riktas till den registeransvarige.

Uppgifter ur registret lämnas endast på myndigheternas lagbaserade begäran.